Verkefnisstjórn

Sú verkefnisstjórn sem nú starfar var kosin á aðalfundi Grænu Orkunnar í mars 2015

Verkefnisstjóri

Jón Björn Skúlason, Íslensk NýOrka

Fyrir hönd ríkisins:

Ásta Þorleifsdóttir, Innanríkisráðuneyti

Erla Sigríður Gestsdóttir, Atvinnuvega og Nýsköpunarráðuneyti

Benedikt Benediktsson, Fjármálaráðuneyti

Stefán Einarsson, Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Fyrir hönd einkageirans:

Berglind Rán Ólafsdóttir, Landsvirkjun

Ólafur Jóhannsson, Samtök iðnaðarins

Skúli Skúlason, Bílgreinasambandið

Guðmundur Ólafsson, Mannvit

 

Íslensk NýOrka sér um rekstur Grænu orkunnar. Netfang vegna Grænu orkunnar: amk@newenergy.is

Erindisbréf verkefnisstjórnar Grænu orkunnar – vistorku í samgöngum

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir m.a.: „Mótuð verði heildstæð orkustefna sem miði að því að endurnýjanlegir orkgjafar leysi innflutta orku af hólmi.“ Þá er áhersla lögð á metnaðarfull markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Megnið af þeim hluta frumorkuþarfar Íslands sem mætt er með innfluttu kolefnaeldsneyti er vegna samgangna og sjávarútvegs. Þar liggja því sóknarfærin í að skipta innfluttum orkugjöfum út fyrir innlenda visthæfa orku. Stýrihópur um mótun heildstæðrar orkustefnu er að störfum en verkefni um átak í orkuskiptum í samgöngum er afmarkað og vel til þess fallið að vinna samhliða. Undirbúningshópur á vegum iðnaðarráðherra hefur unnið að undirbúningi áætlunar um orkuskipti í samgöngum sem fengið hefur nafnið Græna orkan – vistorka í samgöngum. Vistorka leggur til verkefnisstjóra en haft hefur verið samráð við ýmsa aðila við undirbúninginn.

Markmið Grænu orkunnar:

 •   Tengja saman þá fjölmörgu aðila sem fást við orkuskipti í samgöngum
 •   Gera sýnileg undir einu merki þau stóru og smáu skref sem stigin eru til að auka hlut visthæfra innlendra
  orkugjafa í samgöngum
 •   Skipuleggja og skapa samstöðu um lykilaðgerðir sem grípa þarf til svo áætlun um orkuskipti verði að veruleika
 •   Efla þekkingaruppbyggingu, menntun og fræðslu
 •   Hvetja til rannsókna, nýsköpunar og vöruþróunar sem tengist visthæfu eldsneyti
 •   Halda Íslandi í hópi leiðandi ríkja við notkun á visthæfu eldsneyti í samgöngum
 •   Gera Ísland að ákjósanlegum vettvangi til að reyna ýmsar nýjungar í visthæfum samgöngum og laða þannig að
  þekkingu, tækni og fjármagn
 •   Auka þátt visthæfs eldsneytis og orkuskipta í atvinnuþróun og nýsköpun hér á landi
graena-orkan-logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>