Stjórn

Núverandi stjórn (2020) Grænu orkunnar er skipuð eftirfarandi aðilum

Fyrir hönd hins opinbera:

Ásta Þorleifsdóttir, Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

Erla Sigríður Gestsdóttir, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Helga Barðadóttir, Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Margrét Þórólfsdóttir, Fjármála- og efnahagsráðuneyti

Fyrir hönd atvinnulífsins:

Benedikt Stefánsson, Carbon Recycling International stjórnarformaður

Ágústa S. Loftsdóttir, Eflu verkfræðistofu

Gunnar Valur Sveinsson, Samtökum ferðaþjónustunnar

María Jóna Magnúsdóttir, Bílgreinasambandinu

Varamenn:

Bjarni Freyr Guðmundsson, Verkís

Sigurður Ástgeirsson, Ísorku

Verkefnisstjóri

Jón Björn Skúlason, Íslenskri NýOrku

Íslensk NýOrka sér um rekstur Grænu orkunnar. Netfang vegna Grænu orkunnar: amk@newenergy.is

Samþykktir félagsins frá 2018.

Erindisbréf verkefnisstjórnar Grænu orkunnar – vistorku í samgöngum frá 2011

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir m.a.: „Mótuð verði heildstæð orkustefna sem miði að því að endurnýjanlegir orkgjafar leysi innflutta orku af hólmi.“ Þá er áhersla lögð á metnaðarfull markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Megnið af þeim hluta frumorkuþarfar Íslands sem mætt er með innfluttu kolefnaeldsneyti er vegna samgangna og sjávarútvegs. Þar liggja því sóknarfærin í að skipta innfluttum orkugjöfum út fyrir innlenda visthæfa orku. Stýrihópur um mótun heildstæðrar orkustefnu er að störfum en verkefni um átak í orkuskiptum í samgöngum er afmarkað og vel til þess fallið að vinna samhliða. Undirbúningshópur á vegum iðnaðarráðherra hefur unnið að undirbúningi áætlunar um orkuskipti í samgöngum sem fengið hefur nafnið Græna orkan – vistorka í samgöngum. Vistorka leggur til verkefnisstjóra en haft hefur verið samráð við ýmsa aðila við undirbúninginn.

Markmið Grænu orkunnar:

 •   Tengja saman þá fjölmörgu aðila sem fást við orkuskipti í samgöngum
 •   Gera sýnileg undir einu merki þau stóru og smáu skref sem stigin eru til að auka hlut visthæfra innlendra
  orkugjafa í samgöngum
 •   Skipuleggja og skapa samstöðu um lykilaðgerðir sem grípa þarf til svo áætlun um orkuskipti verði að veruleika
 •   Efla þekkingaruppbyggingu, menntun og fræðslu
 •   Hvetja til rannsókna, nýsköpunar og vöruþróunar sem tengist visthæfu eldsneyti
 •   Halda Íslandi í hópi leiðandi ríkja við notkun á visthæfu eldsneyti í samgöngum
 •   Gera Ísland að ákjósanlegum vettvangi til að reyna ýmsar nýjungar í visthæfum samgöngum og laða þannig að
  þekkingu, tækni og fjármagn
 •   Auka þátt visthæfs eldsneytis og orkuskipta í atvinnuþróun og nýsköpun hér á landi
graena-orkan-logo

Leave a Reply